Máy trò chơi điện tử. Chúng ta chơi trực tuyến miễn phí và không cần đăng ký!

TIỀN THƯỞNG CHO MỖI KHOẢN TIỀN ĐẶT CỌC KHÔNG NGHĨA VỤ

Việc nhận khoản tiền thưởng này không giới hạn người chơi trong chuyện rút tiền ra. Tiền thắng cuộc, tiền gỡ lại một phần của tiền thưởng, và cả khoản tiền riêng của mình có thể được chuyển ra bất cứ lúc nào.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN TIỀN THƯỞNG CHO MỖI KHOẢN TIỀN ĐẶT CỌC.

Cứ mỗi lần nạp tiền vào tài khoản casino của mình, người chơi sẽ nhận được số tiền thưởng là 50% của số tiền mình nạp. Trong trường hợp này, toàn bộ số tiền đặt cọc được chuyển vào tài khoản chính xBTC của người chơi. Còn tiền thưởng thì được chuyển vào một tài khoản đặc biệt cho mục đích này, và khoản tiền thưởng có thể được tích lũy. Số tiền thưởng tích lũy tối đa là 500 xBTC.

Trong quá trình chơi gỡ lại số tiền từ tài khoản tiền thưởng được chuyển từng phần vào tài khoản chính từng 10 xBTC một. Khoản tiền thưởng ít hơn 10 xBTC được chuyển tất cả toàn bộ vào. Chơi gỡ khoản tiền thưởng KHÔNG GIỚI HẠN vào thời gian. Trong trường hợp không gỡ được toàn bộ khoản tiền thưởngthì chuyển tiền từ casino KHÔNG GIỚI HẠN.

Cá cược cần thiết cho gỡ lại khoản tiền thưởng tích lũy tương đương với 32. Nói cách khác, để gỡ lại khoản tiền thưởng tích lũy người chơi bắt buộc phải đặt cược với số tiền là 32* (số tiền thưởng). Ví dụ, trong trường hợp nếu trong tài khoản tiền thưởng có được50 xBTC, sau đó để mà chuyển tất cả chúng vào tài khoản xBTC chính, người chơi cần phải đặt cược tổng cộng là 1600 xBTC.

Tiền thưởng cho mỗi khoản đặt được gỡ lại trên máy chơi điện tử, trên cò quay châu Âu, cò quay tiến lên và cò quay với khoản thanh toán tăng lên. Trong đó được tính vào 100% tất cả các cược BET theo các dòng được thực hiện trên các máy chơi điện tử. 25% tất cả cá cược được đặt vào cò quay châu Âu, 25% tất cả cá cược được đặt vào cò quayvới với khoản thanh toán tăng lên, ngoại trừ các cược vào số, và 12,5% của tất cả các cược được đặt vào cò quay tiến lên.

Zeroing tài khoản chính xBTC của người chơi do hậu quả của sự thua lỗ hoặc chuyển tiền ra KHÔNG kéo theo zeroing của tài khoản tiền thưởng.

Trạng thái hiện tại của tài khoản tiền thưởng có thể được xem trong mục “TIỀN THƯỞNG CỦA TÔI”, có được khi đăng nhập.

Các quy tắc được mô tả trên trang này để gỡ lại khoản tiền thưởng là đầy đủ và không hàm ý bất kỳ điều kiện ẩn nào hoặc bổ sung.