TIỀN THƯỞNG

 

 
 
 

TIỀN THƯỞNG DO TIỀN ĐẶT CỌC.

Cứ mỗi lần nạp tiền vào tài khoản casino của mình, người chơi sẽ nhận được số tiền thưởng là 50% của số tiền đặt cọc vào một tài khoản tiền thưởng bổ sung. Trong quá trình chơi gỡ lại số tiền từ tài khoản tiền thưởng từng phần một được chuyển vào tài khoản chính của người chơi.

Làm quen với đầy đủ các quy tắc.